Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Olde Heuvel
< Olde Heuvelt < Oude Heuvelt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Olde Heuvelt is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: