Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heuvel
< Olde Heuvel < Oude Heuvel
Olde Heuvelt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Olde Heuvel is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: