Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ogier < Otger
Oetziers
Atgier

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Harnoude Otgijrs svagher - Dordrecht 1286-87 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 73].
• Vgl. NNN: toponiem Ogiersambacht.
• Ogier: Patr. Rom. vorm van de Germ. VN aud-ger `rijkdom-speer': Autger (Fm.). 987 Ogerus, 1111 Otgerus clericus, Affligem (GN); 1377 Ogier Adaems; 1450 Jan Ogiers, Kortrijk (DEBR. 1970, 1958).   [WFZ]
• Zie OTGERUS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: