Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nuijen (y)
< Nuijens (y) < Nooijens (y)
Nuijes (y)

kenmerken:
patroniem
oude spelling dialect vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en s ij-y