Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nuijten (y)
< Nouwens < Nouwen
Ouwens
Nouws

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Noydin, Ieper 1326; Arnd filius Willem Noyden, 1403; Peter Nouwen Arts zone [WFB].
• Adriaen Henrick Nouwens, in 1553 schepen van Loon op Zand [A. van der Lee, 'De turfvaart van Venloon naar Den Bosch', in: Jaarboek Straet & Vaert (1991), p 22].
• Nauwen(s), Nouwen(s):  1. Patr. < Noudens (vgl. Koude/kouwe). — 2. Zie Nauwynck.  [WFB2]
• Nauwynck, -ijnck, -yck, Nouwyn(c)k, -inck, -ijnck, Nauwen(s), Nouwen(s):  Patr. Germ. VN Nawin (Fm.). 1280 Michael Nauwinc, Ip. (BEELE); 1398 Jan Nauwinc, Menen (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Noudens, Nouwen(s), Nauwen(s), Nowens, Nuewens, Neuen(s), Noijdens, Noydens, Nooijen(s), No(o)yens, Noijen(s), Noyen(s), Noeyens, Noeijens, Noye, Nauyens, Nuydens, Nuyen(s), Nuijen(s), Nueys, Nuijes, Neujens, Neuyens, Nijdens, Nydens, Neyen(s), Neij(e)ns, Nijen, Neyns, Neins, Nyns, Nijns, Neyes, Naeye, Naeije, Naeyé, Nay(e):  Patr. De Mnl. grondvorm is Noudin, vleivorm van de Germ. VN Arnoud. De l in Arn(w)old werd gepalataliseerd > Noid; vgl. de Mnl. dichter van het Esopet: (Calfstaf ende) Noidekin. Door palatalisering en ontronding verschoof oi verder tot ui/ei (vgl. Boudens, Boydens, Buyens, Beyens). De intervocalische d werd gesyncopeerd en werd een glijder w (Nouwens) of j (Neujens). 1326 Jan Arnoudin; 1326 Jan Noydin, Ip. (BEELE); 1340 Pieter Noydins zone; Wouter Neydins sons lant, Saaftinge (DEBR. 1999); 1394 Gielijs Noydens; 1406 Jan Noyens; 1406 Peter Nouwen Arts zone, Aw. (ANP); 1427 Neuhins, 1532 Neuens, Nuyens, Nayen, Neyden, Lv. (LIND.); 1569 Guilhelmus Nijns, Lv. (HENNO). Zie ook Noye.  [WFB2]
• Nouwen(s), Nauwen: Patr. Door d-syncope en hiaatvulling met w uit Nouden(s) < Mnl. Noudin, vleivorm van VN Arnoud. 1406 Peter Nouwen Arts zone, Antwerpen (WF); 1553 Adriaen Henrick Nouwens, Loon op Zand (NB); 1602 Rutger Nauwen, Arnemuiden (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: