Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nooijen (y)
< Nooijens (y) < Noijens (y)
Nuijens (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Noudens, Nouwen(s), Nauwen(s), Nowens, Nuewens, Neuen(s), Noijdens, Noydens, Nooijen(s), No(o)yens, Noijen(s), Noyen(s), Noeyens, Noeijens, Noye, Nauyens, Nuydens, Nuyen(s), Nuijen(s), Nueys, Nuijes, Neujens, Neuyens, Nijdens, Nydens, Neyen(s), Neij(e)ns, Nijen, Neyns, Neins, Nyns, Nijns, Neyes, Naeye, Naeije, Naeyé, Nay(e):  Patr. De Mnl. grondvorm is Noudin, vleivorm van de Germ. VN Arnoud. De l in Arn(w)old werd gepalataliseerd > Noid; vgl. de Mnl. dichter van het Esopet: (Calfstaf ende) Noidekin. Door palatalisering en ontronding verschoof oi verder tot ui/ei (vgl. Boudens, Boydens, Buyens, Beyens). De intervocalische d werd gesyncopeerd en werd een glijder w (Nouwens) of j (Neujens). 1326 Jan Arnoudin; 1326 Jan Noydin, Ip. (BEELE); 1340 Pieter Noydins zone; Wouter Neydins sons lant, Saaftinge (DEBR. 1999); 1394 Gielijs Noydens; 1406 Jan Noyens; 1406 Peter Nouwen Arts zone, Aw. (ANP); 1427 Neuhins, 1532 Neuens, Nuyens, Nayen, Neyden, Lv. (LIND.); 1569 Guilhelmus Nijns, Lv. (HENNO). Zie ook Noye.  [WFB2]
• Noye, No(o)yens, Noyen(s), Noijen(s):  1. Zie Noudens. — 2. Evtl. Metr. < Idenoie, vleivorm van VN Ida, Ide. 1312 Ida dicta Noya, St.-Tr. (HM).  [WFB2]
• Nooij, Nooyens, Nuijens, Nuijs: Patr. Uit Noid door palatalisering van de l in Nold, korte vorm van Arn(w)old. Door palatalisering verschoof oi tot ui in Nuijens. 1340 Pieter Noydins zone = 1341 Pieter Noidins sone, Saaftinge (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: