Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nooijen (y)
< Nooijens (y) < Noijens (y)
Nuijens (y)

kenmerken:
patroniem
oude spelling dialect

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en s ij-y