Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nooijer, de (y)
< Nooter < Notermans
Nutters
Nooder

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Godefridus Notere, Leuven 1278; Steven de Notere, Kortrijk-Antwerpen 1581 [WFB].
• Nooter: Var. van de Noter. BerN van de landbouwer. Afl. van Mnl. noten `bebouwen'. 1278 Godefridus Notere, Leuven (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: