Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Noorman < Noordman
Noor
Noorman van der Dussen
Norman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Noorman, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 88].
• Betreft een kamp te Nieuwland: Simon Gerardsz Noorman te Amsterdam bij dode van Gerard Gijsbertsz, zijn vader, 1631 [Rep. Arkel 1984, p 284].
• [Huisman-1983, p 13].
• [Schönfeld-1959, p 13].
• Noorman(s), Noreman, Noordman, Noortman, Nordman(n), (de) Norman, de Normand, Normane:  Noorman, Scandinaviër. ±1180 Gillelmus Nortman, Woluwe (GYSS. 1999'); 1335 Notin Noorman, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: