Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Noorlander < Noorland
Noorlander, de
Noortlander

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [A. van Zoest, Familie Noorlander. Een nieuwe opstelling, Oostvoorne 1997; adres samensteller in: Genealogie-CBG 4 (1998), nr 4, p 107].
• [R.G. de Neve, 'Levend van wind en water. Noorlander, een geslacht van poldermolenaars (1817-2007)', in: Jb. CBG 61 (2007), p 27-54].
• Noorlander: Afl. van PlN Noorland in Zandvliet (A) of Inoordland, een plaat in de Oosterschelde ten zuiden van het Westgat. 1360 Johannis de Noerlande, Bergen op Zoom (WF); 1578 Jan Jacobsz Noortlander, Kethel ZH (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: