Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoek, van de / den / der
< Noordhoek < Noorthoek
Noordhoek Hegt
Oosthoek
Zuidhoek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Michiel Noordhoek (Vlaardingen 1776-1849); zoon van Jan Willemsz Noordhoek [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 21].
• Noordhoek:  PlN (NB). Maar heel frequent (DF).  [WFB2]
• Noordhoek, Noorthoek:  Heel frequente PlN, o.m. in NB.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: