Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Noorda < Noordaa, van der
Norda

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• < mansnaam Noort of plaatsnaam Norden? [Winkler-1877, p 251].

afkortingen en bibliografische notaties: