Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nolte
< Nolta

verklaring:
Latinisering van het patroniem Nolten (< Arnold)? Wellicht naar analogie van de naam Nauta (= schipper)?


kenmerken:
patroniem
Latijn & Grieks

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

a