Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nolten
< Nollen < Nolles
Nolle (é)
Nolen
Nol

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en