Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nollen
< Nolle (é) < Nollee
Nulle

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nolet, -ette, Nollet, -é, -e(e), Noul(l)et, -ez, Noulette, Denol(l)et, Denoulet, Desnoulet, -ez:  Patr. Dim. van VN Arnould. 1307 Arnus Nolet, Luik (RENARD 238); 1368 Jhan Nolet, Ktr. (DEBR. 2002); 1536 Nolet van der Camere = Ernoult van der Camere, Rekkem (JVO).  [WFB2]
• Noll, Nöll(e):  Patr. Korte vorm van VN Arnold.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: