Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nollen
< Nolle (é) < Nollee
Nulle

kenmerken:
patroniem
distinctie

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e ee