Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nolten
< Nolet < Nollet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnus Nolet, Luik 1307; Jhan Nolet, Kortrijk 1368 [WFB].
• [L.A. Abma, Geschiedenis van de Schiedamse familie Nolet, Schiedam 1954].
• [Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Nolet te Amsterdam en elders, z.p. 1935].
• Nolet, -ette, Nollet, -é, -e(e), Noul(l)et, -ez, Noulette, Denol(l)et, Denoulet, Desnoulet, -ez:  Patr. Dim. van VN Arnould. 1307 Arnus Nolet, Luik (RENARD 238); 1368 Jhan Nolet, Ktr. (DEBR. 2002); 1536 Nolet van der Camere = Ernoult van der Camere, Rekkem (JVO).  [WFB2]
• Nolet: Patr. Rom. dim. op -et van de VN Arnould. 1307 Arnus Nolet, Luik; 1536 Nolet van der camere = Ernoult van der Camere, Rekkem WV (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: