Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnoldus
< Noldus < Noldes
Noltus
Nolden

verklaring:
Patroniem afgeleid van de roepnaam Nold(e) < Arnold, verbogen met een -s (< Noldeszoon), geschreven alsof de naam een Latijnse uitgang -us heeft, wellicht met de doopnaam Arnoldus in gedachte.


kenmerken:
patroniem
Latijn & Grieks

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s us