Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Niezen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Niezen, Niesen:  1. Zie Nijssen(s). — 2. Evtl. Metr. VN Agnes. 1361 damoiselle Agnes ditte Nieze, Nerem (SLL IV). Vgl. Niset 2.  [WFB2]
• Nijssen(s), Nijsen, Nysen, Nyssen(s), Nisen(s), Nissen(s), Nissenne, Neys(s)en(s), Neis(s)en, Neihsen, Neyzen, Niesen, Niessen(s), Niezen, Niehsen:  Patr. < Nisin, vleivorm van Nijs, Denijs; of Nijssen < Nijszoon. 1280 Nisinus Smarel = 1280 Dyonisius Smarel, Ip. (BEELE); 1368 Lauwers Nisin, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: