Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nieuwenhuis
< Nieuwenhuijs (y) < Nieuwenhuijsen (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nieuwenhuis, -huizen, -huijs, -huys(en), -huyze(n), -huyse, van Nieuwenhuise, -huize, -huyse, -huysse(n), -huijze, -huijse(n), van (N)ieuwenhuyze, van Nieuvenhuyse, van (den) Nieuwenhuizen, -huisen, -huysen, -huijzen, -huyzen, van Niewenhuysen, -huyze, van Nieuwhuysen, van Nuvenhuysen, van Nimenus, Vannineuse, Vannenus:  Erg frequente PlN Nieuwenhuis. 1293 Jhanne van den Nuwen huis, Gb. (CG); 1326 Belye van den Nieuwenhuus, Ip. (BEELE); 1391 Joerdaen vanden Nuwenhuys, Aw. (ANP); 1396 Stevens Nuwenhuus, Waarbeke (DE B.); 1398 Willem van den Nieuwenhuus, Deerlijk (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: