Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijsten (y)
< Niesten < Nieste
Niesters

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nijsten, Nysten, Nieste(n):  Patr. Var. van Nijssen met t-epenthesis. Vgl. Nijst.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: