Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nieling < Nielen
Neeling
Nieuweling

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan Nielinck, genaamd Duycker, ambt Straelen, lid van de ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1598 [Venner-1998, p 383].
• [Lengel-2016, bijlage].

afkortingen en bibliografische notaties: