Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nieling < Nielen
Neeling
Nieuweling

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ing