Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nielen < Niele
Nielen, van
Neelen
Kleuver Nielen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrick Nielen, Nijmegen 1466 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 43].
• Nele(n), Neele, Neelen(s), Nellen, Nelle(n)s, Nielen(s), -es, Niellens, Nile(n)s, Nil(l)es, Nille:  Patr. 1. Vleivorm van VN Daniel/Daneel. 1421 Jan Nelins filius Daneels, Gent (PARM.). Zie ook Neels. — 2. Vleivorm van HN Cornelius. Of Metr. HN Cornelia. 1394 Wilh. Nellen; 1448 Peterken Nellen, Lommel (MNT 463). — 3. Vleivorm van VN Nikolaas. Vgl. Scand. VN Niels. 1568 Nicolaus Nielens, Lv. (HENNO).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: