Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nickien
Nickel
< Nick < Nickman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Dräger-2013, p 240].
• Nick, Ni(c)que, Nix, Nicks(on), Niks:  Patr. Korte vorm van HN Nikolaus.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: