Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Neutel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Neutel:  Wsch. verkorting van Neuteleer.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: