Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nauta < Nouta
Rinia van Nauta
Nauta Lemke, van
Asma Nauta

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Man de-1949, p 611].
• Schipper of patroniem, vgl. Nota [Winkler-1877, p 251].
• Goswinus Nauta, denarios de area (oork, Doetinchem 1240) [OGZ IVa].
• Jan Eelckes Nauta, schipper Leeuwarden sedert 1624, van Westerdijken, ovl. 1668, huw. 1622 (& Nieske Jans). Maarten Pijtters Nautae, sedert 1715, van Leeuwarden, ovl. 1756 [Faber-1994, p ?].
• Wybe Synes Nauta met 2 kind., schipper, Franekeradeel 1812 [RFF 3, p 15].
• [dNL 102 (1985), p 200].
• "Onder de humanistische familienamen die heden ten dage nog redelijk wat naamdragers tellen vinden wij een aantal die teruggaan op eenvoudige vertalingen in het Latijn van beroepsaanduidingen, zoals 'schipper' > nauta in Nauta, 'smid' > faber in Faber en 'boer' of 'huisman' > agricola in Agricola" [Rentenaar-2003, p 104].
• Nauta: Latinisering van Schipper.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: