Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nahar
Hari
< Nahari < Anhari
Nhari
Nahri

verklaring:
De familienaam Nahari is ondermeer afkomstig uit Marokko.


kenmerken:
andere taal