Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nagtzaam < Nachtzaam

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nagtzaam: Door metanalyse uit Achtzaam of door aferesis uit Onachtzaam? Vgl. D. Achtnicht, Unacht.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: