Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dam, van
< Muntendam < Munten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Derk Harms & Lijsabeth Caspers, scheepsbouwers te Veendam (bij Muntendam), 1761 > Harm Derks Holthuis, ook Muntendam, neemt in 1786 de werf van zijn ouders over [W. van Koldam e.a., Veenkoloniale zeevaart, 1979, p 44].

afkortingen en bibliografische notaties: