Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Muller van Moppes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Muller van Moppes is Muller de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1915-1940.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: