Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijk, van
< Muilwijk < Muijlwijk (y)
Muilwijk, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Gijsbert Dionijs van Muijlwijck, kerkenraad te Hoornaar, huw. voor 1615; zoon van Dionijs Adriaensz van Muijlwijck, begr. Hoornaar 1604; zoon van Adriaen Anthonisz van Muijlwijck, geb. 1515, kerkmeester te Hoornaar; zoon van Anthonis Jansz van Muijlwijck. 2. Jan Matthijsz van Muijlwijck, geb. 1538, waarsman te Arkel 1573, kiesman te Hoogblokland 1610; zoon van Matthijs Jansz van Muijlwijck, geb. Gorinchem 1510, kerkmeester aldaar 1550; zoon van Jan Peters van Muijlwijck, geb. 1465, schout van Hoogblokland ca. 1520, schepen Gorinchem 1528, ovl. aldaar 1534-36; zoon van Peter Matthijsz van Muijlwijck, schildknaap, heeft land in pacht in de beemd te Hoogblokland, sticht aldaar de hofstede 'De Steene Kamer', begr. Hoogblokland 1482; zoon van Matthijs van Muijlwijck, geb. ca. 1385, leenman van Altena, vluchtte bij de St. Elisabethsvloed in 1421 naar Gorinchem, ovl. voor 1463 [Slootweg-1997, p 96, 140].
• Geerit Muilwijk (Hardinxveld 1772-Giessendam 1858); nakomeling van Jacob Dingemans van Muylwijck, huw. Noordeloos 1683; zoon van Dingeman Jansz, ged. Hoornaar 1609, bouwman, & Aefken Jansdr, ged. Hoornaar 1613, enz. [A. Koorevaar, 'Genealogie: kwartierstaat Muilwijk', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 26 (2004), nr 1, p 8].
• Dingeman Jacobsz van Muijlwijck, jm. van Noordeloos, huw. aldaar 1702 [Drinkwaard-1973, p 190, nr 302; aanv. A.J. Stasse 1988, p 479].
• [Arie Verhoef, 'Het geslacht (Van) Mui(j)lwij(c)k', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 33 (2011), nr 2, p 22-26, enz.].
• Vgl. NNN: toponiemen Muilwijk.
• Muilwijk, Muilwyk:  PlN Molenwijk (NB, NH, ZH). 1369 Jan van Molewijc, Mech. (V.ING.); 1421+ Matthijs van Muijlwijck, Gorinchem (PDB); 1466 Judocus de Mulwijc, Traj. dyoc. (MUL II); 1619 Fr. Muylwyck, Delft-Aw. (AP).  [WFB2]
• Molewijk, Muilwijk, (van) Muilwijk: Verspreide PlN Molenwijk (NB, NH, ZH). 1421+ Matthijs van Muijlwijck, Gorinchem (PDB); 1466 Judocus de Mulwijc, U; 1619 Fr. Muylwyck, Delft-Antwerpen (WF); 1515 Adriaen Anthonisz van Muijlwijck, Hoornaar (DM); 1673 Willem van Muijlwijck, Delft (NL 42 (1924), 145).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: