Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Mug

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mug(ge):  BN naar het insect, mug. 1280 Meulinus Mucghe, Ip. (BEELE); 1556 Godevaart Muggen, Petersheim-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: