Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Moree (é)
< Moorrees < Moorees
Morres

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Med. CBG 47 (1993), nr 2, p 48].
• Morel, -el(l)e, -e(e)l(s), -elus, Mooreel(s), Moor(r)ees, Morreel(s), Moerel, Moereels, Moureels, Maurel, Mareel(s), Marreel, Merreel, Marel(us), Moraux, -eau(x), Morreau, Morai(s), de Morais, Morai dit Moreau, Mor(r)ay, Moureau(x), -aux, -ault, -ia(u), -ait, Moriau(x), -ieux, -ia(s), -éa(s), -ea(s), -ieau, -iya, Morjeau, -ja(e)u, Morauw, -eeuw, -eews, Morreeuw, de Moreau, de Morelle, de Marelle, Maur(e)au, Meureau, de Murel, de Muro, Mureau, -iau, -ias, Mur(r)ay:  1. Fr. Morel, Mnl. Moreel was de naam van een zwart paard, een moor. Het paard van Robert d'Artois in de Guldensporenslag (1302) heette Morel. BN naar de donkere huid. Het suffix -el werd in het Fr. tot -eau gevocaliseerd, dat in het Vl. als -auw, -eeuw geadapteerd werd naar de Pic. uitspr.; -ai/-ea is Waals. 1163 Balduinus Morel, Gent (GN); -1300 Coppin Morel = Coppins Moriel; 1326 Jacop Moreel, Ip. (BEELE); 1336 Alars Moriauls = 1334 Alardin Moriel, Bergen (PIERARD); 1753-65 P.A. Moreuw gheseit Moreel, Gijvelde (VERGR. 1972); 1625 Jeanne de Moor dite Morel, Ktr. (Par. 1980, 311). — 2. Moreel kwam ook als VN voor: Morellus (Dip.). LANGLOIS 471 noemt Morriaus "fils de Desramé"; wellicht is de naam uit de ridderliteratuur bekend geworden. 1382 onder Moreele van Halewine, Gullegem; 1418 Moreel van der Wedaghe, Ktr. (DEBR. 1970, 1958). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Van Moreel tot Mareel. Bk. 1964, 72-73.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: