Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Mond

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mond(t), Mont:  1. BN naar het lichaamsdeel, voor iemand met een grote mond. Vgl. Beck. Vgl. 1454 Abbe mitten slymmen monde, A'dam (NHC). — 2. Patr. Korte vorm van een Germ. VN zoals Ramond, Reimond, Edmond. 1276 Joh. Mont, Ip. (BEELE); 1162 Adalard Mund = 1177 S. Alardi Munt (LEYS 1952); 1382 Martin Monde, Wervik (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: