Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mobers < Moberts
Moobers
Mofers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Malabert f. Malins, Zevekote 1260; Simon Maubert, Compiègne 1430 [WFB2, p 806].
• "Mogelijk is de familienaam Mober(t)s die o.a. te Heerlen voorkomt, gevormd uit een verbastering van de plaatsnaam Montfort. In de 16de en 17de eeuw wordt de naam ook gespeld: Mouverts, Moufarts, Moeberts, Mo(o)fers" [Crott-1995, p 74].
• Malbert, Malobert, Maubert, Malbrecq, Mober(t)s, -er(g), -ertz:  Patr. Germ. VN mathal-berht "vergaderplaats-schitterend": Madalbert, Malbertus (MORLET I). 11e e. Madelbertus, Gent (GN); 1260 Malabert f. Malins, Zevekote (LEYS 1953); 1430 Simon Maubert, Comp. (MORLET).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: