Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Miel
< Mielke < Miehlke

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Milkin, -kain, Mielke, Milckens, Milliken, Mulkin, -quin, -k(i)ens, Meulkens:  Patr./Metr. Dim. van VN Mille; zie Miele. 1268 Boudericus Milleke, Ip. (BBELE); 1385 Katherine dicte Mulkens, Tg. (TYTGAT); 1671 Geurdt Mulckens, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: