Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Merk
Mirck
< Merck < Merckel
Merckens
Mercq

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hans Merck von Linden bei Augsburg, Goslar 1628; Friedrich Wolff Merck, Hildesheim 1678 [Zoder-1968].
• [P. Merck, Mercksche Familien-Zeitschrift, XXIV, Alsbach 1971].
• Marc, Mar(c)q, Marcus(e), Markus, Marcu(ssen), Markusse(n), Marckus, Marck(s), Mark(s), Marc(k)x, Maerckx, Marx, Merk(s), Mer(k)x, Merck(x), Merc(k)s, Mercx:  Patr. Lat. HN Marcus. 1280 Marcus Decanus; 1391 Marx Coopman, Ip. (BEELE); 1397 Maerc den Ketelaere = 1398 Marc de Kethelare, Tielt (DEBR. 1970); 1568 Lysken Mercx, Schelle (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: