Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Melk
Melker
< Melkman < Melman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Philips Molckman, bewoner van het huis 'tclein Haechken' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 11].

afkortingen en bibliografische notaties: