Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Melker, de
Melkert
< Melker < Meelker
Melkman
Melsinga

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Melchior, Melchers, Melker, Melger: Patr. Melchior, de naam van een van de Drie Koningen. 1461 Melchior Baervoet, Deerlijk (WF); 1547 Asmus Melchiorsz, Leeuwarden; 1650 Melchert Ontijdt, Groessen G (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: