Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Meliefste

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Meliefste, Melieste: BN `Mijn liefste'? 1830 Klaas Melieste = Meliefste = Mijnliefste (vader van) Janna Melieste, Burg Z (PDB). Vgl. Fr. Machère, D. Liebster. Maar deze jonge naamvorm is misschien wel volksetymologisch ontstaan uit Mélice, Melisse, Melissen, d.i. Melis (zie i.v.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: