Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meier
< Meir < Meir, van
Meir, Ben

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Maire, Meir(e), Meiren(s), Me(e)rens:  Metr. Fr. Maire, roepnaam voor Maria, Maroie. ±1300 Maroie Loignarde = Maire Loingnarde, PdC (BOUGARD); 1382 Jan Meeren, Wg. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: