Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Meijer (y) < Meijers (y)
Meijerink (y)
Nijmeijer (y)
Meijer, de (y)
Hofmeijer (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Spendel-2002].
• Over de functie van meier:
- "Die gegenwärtig für schulte und meier faßbare Bedeutung 'großer Bauer' reflektiert die sozio-ökonomischen Folgen der mittelalterlichen Grundbesitzorganisation. Der in lateinischen Quellen als villicus bezeichnete Bewirtschafter des Haupthofes, der innerhalb der hochmittelalterlichen Villikationsverfassung für die Ablieferung der Abgaben an den Grundherrn und für die Wahrung von dessen Rechten gegenüber den hofhörigen Bauern verantwortlich war, wurde in Ostwestfalen meier (< lat. maior villau), im übrigen Westfalen jedoch schulte (< germ. *sculdhetio, das seit dem frühen Mittelalter zur Kennzeichnung recht unterschiedlicher Amtsfunktionen herangezogen wurde) genannt. Auch wenn sich mit Weiterentwicklung und Auflösung der Villikationsverfassung die Funktionen der villici veränderten, so blieb ihnen doch noch genug an Aufgaben, Autorität und Sozialprestige bis zum Ende der alten Grundherrschaft erhalten. (...) "Anders als Schulte ist Meier häufig Zweitglied anthroponymischer Zusammensetzungen..." [G. Müller, 'Schulte und Meier in Westfalen', in: Germanistische Linguistik (1993), Heft 115-118, p. 351-372 (urspr. in: Gedenkschrift für Heinrich Wesche, Neumünster 1979)].
- [Palmboom-1992, p 130].
• Willame 's meyers broeder, rekening van Enghebrecht, rentmeester van Noordholland 1317 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 13].
• Willem Florys' zoon geheten Meyer, Wateringen 1433 (archief van de Abdij Loosduinen) [Sernee-1920, p 189].
• Koert Meyer, Leeuwarden 1531 (Keimpema Espel) [Fontes Leovardienses, p 65].
• Huych Willems zoon Meyer, een van de buurlieden in het ambacht Leimuiden, Den Haag 1549 (archief van het klooster Bethlehem) [Sernee-1920, p 114].
• Andreas Meijer (1675-1717), huw. Bemmel 1703, officier in Statendienst, majoor Zwitsers regiment 1709; zoon van Leonard Meyer (1643-1722), Obervogt van Weinfelden 1683; nakomeling van Heinrich Meyer (Zürich 1546-1587). Bij KB 17-1-1842 werd Adriaan Frans Meijer (Axel 1768-Amsterdam 1845) verheven in de Nederlandse adel [Ned. adelsboek 88 (1999), p 302-340].
• Een predikantengeslacht Meier of Meijer komt uit Werlte in de Hümmling ten oosten van Groningen en Drenthe. Vandaar kwam Hermann Meier (ca. 1563-1637) omstreeks 1614 naar Ter Apel [A.T. Schuitema Meijer, Hermann Meier, pastor te Werlte in Munsterland. Zijn afstammelingen Meier/Meijer en aanverwanten ca. 1530-1800, Groningen 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 46].
• Cornelis Cornelissen Meijer, Kuivezand (Oud Gastel) 1599 [Inwoners Gastel 1599, p 59].
• De voorvader van een familie Meijer, Hans Meijer, was in de 17e eeuw meijer of pachter van een boerderij te Holle bij Hannover. Nakomeling Johann Heinrich Meijer (1733-1777) werd soldaat in het Staatse leger, huw. Onstwedde 1766, waar hij zich als koopman vestigde. Een vrij uitgebreid nageslacht in de omgeving [G.L. Meijer, Genealogie van soldaat Johann Heinrich Meijer, Ede 1992].
• Jhr. Adriaan Frans Meijer (Axel 1768-Amsterdam 1845) [Freerk Kunst & Gerard Nanninga, 'De kwartierstaat van Jean Jacques Rambonnet', in: Rondom de Toren (2013), nr 95, p 5-7].
• Michiel Tjepkes Meyer was een meier in Franekeradeel, waar hij deze familienaam in 1812 aannam [RFF 3].
• [Lengel-2016, bijlage].
• Meyer is anno 1995 de derde familienaam in Emsland, Niedersachsen (5 in Duitsland) [Spiekermann-2005, p 118].
• Pieter Meijer, geboren te Duisburg (Duitsland) 4 Maart 1906, opperman, wonende te Middelburg [Naturalisaties 1954].
• Meyer(e), de; De Meijer(e), de Mijere, de Méyère, de Meiere, de Meyre, (de) Meire, Meier(s), Meyer(s), Meyrs, Meijer(s), Myers, Mijers, Sm(e)yers, Sm(e)ijers, Meher(s), Mai(e)r, Mayr, Majer, Mayer(s), Maijer(s), Mayeru(s), -es, Mayérus, Majerus, Majérus, Majeres, Majores, Majo(o)r, Mayor, Méjor, Mejor, Maieu(r), -eux, Mayeur, Maijeur, Mayeiur, Mahieur, Mahyeu, Mayeu(x), Lemajeur, Le Mayeur, Lemahieu, Lamahieu, de Mahieu, Lamaylleux:  1. Lat. maior > Ofr. maior, -eur, Mnl. meyer: meier, rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter. Uit Maior ook Fr. maire, E. mayor: burgemeester. De vorm Lemahieu vanwege Pic. eu < eur; vgl. Lesieux. 1222 Willelmi Majoris (DEBR. 1980); 1275 Jehan le Maieur, Baffe (VR 182ro); 1299 Marie le Mayheur, Bg. (VERKEST); 1350 Robin des Meyers = Robin Smeyers son, Oudenbiezen (MNT 371). — 2. Soms is De Meyer een dial. var. van De Maeyer: 1392-95 Martin le Mayere = le Meyere, Male (DELHAYE); 1706-74 De Mayer = De Meyer, Aw. (Midd. 1975, 107). Zie ook De Maeyer.  [WFB2]
• Meijer, (de); le Meijer, de Meijere, Meijeren, Meijers: BerN Lat. maior > Ofr. maior, maieur, Mnl. meyer `meier, rentmeester, vertegenwoordiger van de heer in het hofgerecht, ambtenaar met rechtsmacht, pachter'. Uit Maior ook Fr. maire, E. mayor `burgemeester'. 1433 Willem Floryszoon geheten Meyer, Wateringen; 1531 Koert Meyer, Leeuwarden (DM); 1475 Jan de Meyere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1490 Jan de Meyere, Axel (STEEGERS).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: