Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Meijer (y) < Meijers (y)
Meijerink (y)
Nijmeijer (y)
Meijer, de (y)
Hofmeijer (y)

verklaring:
Beroepsnaam meier, uit Latijn maior: rentmeester, opzichter, hofmeester, vertegenwoordiger van de heer bij het bestuur van een domein; beheerder van een hofstede (hofmeier), pachter van een boerderij. Vergelijk ook uit Latijn maior het Franse woord maire en het Engelse woord mayor 'burgemeester'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Meijer (y)', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
beroepsnaam
oude spelling

specifieke componenten:

geen affix ij-y