Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meeuwissen
< Meeuwis < Meeuwesen
Meeuws
Meewis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Peters Mewes soens erfnamen [Leenmannen Utrecht 1379, p 47].
• Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyus, Meyes, Meeuwe(n)s, Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), van Meyvisch, -ij-, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, de Mevius, de Meeus, de Meeüs, de Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus:  Patr. Korte vorm Meus/Mewis/Mees < HN Bartholomeus. 1280 Meus Morin; 1326 Meus Cose; 1308 Meius Wavel; 1387 Roeger Meus, Ip. (BEELE); 1341 Hughe Meus sone, Saaftinge (DEBR. 1999); 1350 Mathiis Mees, Ktr.; 1398 Betelmees Blomme, Marke; 1366 Rugger Meusen soens, Ktr.; 1398 Beatrise Meewels, Bavikhove (DEBR. 1970); 1425 Bartholomeus gheheyten Jonghelincs zoen wilneer Jan Meeus Jonghelincs, Oisterwijk (MNT 282); 1428 Jacoppe Meeus Bartholomeus sone van Galder (VERB.); 1584 Sacharias Meyvisch, Aw. (AB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: