Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meessen
Meeusen
< Meesen < Meese
Meezen
Meesen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Maassen, Maassenne, Ma(a)sen, Maes(s)en(s), Ma(a)hsen, Maussen, Mees(s)en, Mesen, Mees(s)ens, Mese(n)s, Me(e)zen, Meehsen, Moesen(s), Moesse(ns), Moosen(s), Mo(h)sen, Muesen, Muësen:  Patr. Vleivormen van HN Thomas. Zie Maas(s). Maassen kan ook < Maaszone. Moesen is Zuid-Limburgs (V.LOON 1982, 38). 1280 Maes Halle = Masinus Halle; 1389 Maes Cachtel = 1395 Masin Cachtel, Ip. (BEELE); 1375 Jan Maessone, Breda (BLO VI).  [WFB2]
• Meese, de Mees(e), Mees(en), Meeze(n), Mezen:  BN naar de naam van de vogel, de mees (vgl. Mussche). Of BN voor de mezenvanger. 1326 Boidin de Mesevanghere, Ip. (BEELE). 12e e. Robinus Mese, Desselgem (GN). 1267 Caninus Mese, 1326 Jan Meze, 1393 Heinekin Meeze, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyus, Meyes, Meeuwe(n)s, Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), van Meyvisch, -ij-, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, de Mevius, de Meeus, de Meeüs, de Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus:  Patr. Korte vorm Meus/Mewis/Mees < HN Bartholomeus. 1280 Meus Morin; 1326 Meus Cose; 1308 Meius Wavel; 1387 Roeger Meus, Ip. (BEELE); 1341 Hughe Meus sone, Saaftinge (DEBR. 1999); 1350 Mathiis Mees, Ktr.; 1398 Betelmees Blomme, Marke; 1366 Rugger Meusen soens, Ktr.; 1398 Beatrise Meewels, Bavikhove (DEBR. 1970); 1425 Bartholomeus gheheyten Jonghelincs zoen wilneer Jan Meeus Jonghelincs, Oisterwijk (MNT 282); 1428 Jacoppe Meeus Bartholomeus sone van Galder (VERB.); 1584 Sacharias Meyvisch, Aw. (AB).  [WFB2]
• Mees, Meese(n), Meessen: BN naar de naam van de vogel, de mees. Of BN voor de mezenvanger.12e e. Robinus Mese, Desselgem (GN); 1381 Snouc Meese, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: