Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meessen
Mes
< Mees < Meijs (y)
Mies
Meeske

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Mees' zoon, Den Haag 1455 (archief van het klooster van Sint Elizabeth) [Sernee-1920, p 25].
• [Wimersma Greidanus van-1978: 1981, p 390].
• [Aaldert Pol & Gerrit van Hezel, 'Gregorius Adriaanszoon Mees (1802-1883)', in: De Vriendenkring Flevoland 49 (2009), nr 4, p 13-19].
• Maas(s), Maes, Mas, Mees, Moos, Mos, Moes, Moës, Mues, Muës, Moeys, Moies, Moiës, Mous:  Patr. Korte vorm van de apostelnaam, HN Thomas, Aramees "tweeling". 1276 Mas Boggrave; 1268 Mas filius Roelf = 1277 Maes fieus Rolfs = 1280 Thomas filius Radulfi, Ip. (BEELE); ±1347 Thomas Rex = 1347 Maes Coninc, Tn.; 1452 Maes Costers = 1452 Moes Custers = 1454 Mees Custers, Ht. (ROEL. 1951); 1280 Trisa Maes, Ip. (BEELE); 1430 Aert Moys = 1456 Aert Moes, Ht. (A. GHIJSEN); 1459 Lemmen Maes = 1480 L. Moys; 1514 Moisken Mois, Genk (VDZ).  [WFB2]
• Meese, de Mees(e), Mees(en), Meeze(n), Mezen:  BN naar de naam van de vogel, de mees (vgl. Mussche). Of BN voor de mezenvanger. 1326 Boidin de Mesevanghere, Ip. (BEELE). 12e e. Robinus Mese, Desselgem (GN). 1267 Caninus Mese, 1326 Jan Meze, 1393 Heinekin Meeze, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyus, Meyes, Meeuwe(n)s, Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), van Meyvisch, -ij-, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, de Mevius, de Meeus, de Meeüs, de Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus:  Patr. Korte vorm Meus/Mewis/Mees < HN Bartholomeus. 1280 Meus Morin; 1326 Meus Cose; 1308 Meius Wavel; 1387 Roeger Meus, Ip. (BEELE); 1341 Hughe Meus sone, Saaftinge (DEBR. 1999); 1350 Mathiis Mees, Ktr.; 1398 Betelmees Blomme, Marke; 1366 Rugger Meusen soens, Ktr.; 1398 Beatrise Meewels, Bavikhove (DEBR. 1970); 1425 Bartholomeus gheheyten Jonghelincs zoen wilneer Jan Meeus Jonghelincs, Oisterwijk (MNT 282); 1428 Jacoppe Meeus Bartholomeus sone van Galder (VERB.); 1584 Sacharias Meyvisch, Aw. (AB).  [WFB2]
• Mees, Meese(n), Meessen: BN naar de naam van de vogel, de mees. Of BN voor de mezenvanger.12e e. Robinus Mese, Desselgem (GN); 1381 Snouc Meese, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]
• Zie MESE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: