Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boer
Mee, van der
< Meeboer < Meboer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De naam Meeboer is in 1812 door Jacob Petersen te Harderwijk aangenomen. De naam zou te maken kunnen hebben met het maken van mede (honingwijn); in de omgeving werd in die tijd erg veel aan bijenhouderij gedaan. Toen Jacob Meeboer op 15 april 1870 in Harderwijk de geboorte van zijn zoon Nuij aangaf, noteerde de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam Meboer. In het heden leven er nog nakomelingen van Nuij met de naam Meboer in Apeldoorn [Informant: Bob Meeboer te Ermelo (b.meeboer@wxs.nl), 29-2-2000].
• [B. Meeboer, De voorouders van Femke en Hylkje Meeboer, Ermelo 1993].
• [B. Meeboer, 'De huwelijken tussen de families Van Lozenoord, Meeboer en Nimmerdor', in: VG 11 (1986), p 53].

afkortingen en bibliografische notaties: