Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mattei
< Matei < Maté (á)
Mateiciuc
Matejic
Matejczyk
Mateiovich

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Matheus, Mattheus(s)en(s), Matheus(s)en(s), Matteus(sen), Matteeussen, Mat(te)eusen, Matheeus, Mat(t)heeus(s)en, Mattheeussen(s), Mat(t)heus(e), Matheeuwese, Matheeuwissen, Mattheeuws, -ee(u)wsen, Matheeuwsens, Mat(t)heuws(en), Matheuwezen, Mathewe, Mat(h)aiwe, Mattheeff, Matheve, Matthieuwis, Mathees(en), Matthees(s)en(s), Mat(t)hew(s), Matthes(sen), Mat(h)eu, Matteu, Motheu, Motteu(x), Mat(t)hieu(x), Mathius, Mat(t)yus, Mat(t)hu(s), Mathuis, Mat(t)hues, Matthue, Mattues, Mathuvis, Mattei, Matthey, -(e)ij, Mat(h)ei, Mathey, Mathy(i), de Matteis, Mateo(s):  1. Patr. Naam van de apostel en evangelist Mattheus, Hebreeuws "geschenk van Jahweh". 1214 Gerardi et Mathei militum, Ktr.; 1270 Jehans Mathius (DEBR. 1980); 1326 Gillis Matheu; 1374 Matheus Ysenbaerd = 1377 Matheux Ysenbaerd, Ip. (BEELE); 1398 Gheeraerd Matheeus, Meulebeke (DEBR. 1970). Zie ook Mathias. — 2. Zoals zo vaak (vgl. Benoit) werd Matheeu(w)s geënt op een naam van totaal andere oosprong. 1631 Egidius Marteau = 1694 E. Matheus, Tielt. Tot 1665 werden zijn kinderen als Marteau in het doopregister ingeschreven, vanaf 1668 als Matheeu; die trouwden evenwel allemaal als Matheeu(w)s (VS 1979,77). De Pic. uitgesproken FN Marteau werd hier Marteeuw en als Matheeuws begrepen.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: