Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Martin
< Martijn < Marteijn (y)
Martijnse
Marting

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Martijn sheren Martijns sone, Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 16].
• Jan Martijn, s-Hertogenbosch 1575 = Juan Pedro Martinez [L.F.W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back', in: dBL 38 (1989), p 113].
• [A.C.S. van Vuren, Stamreeks G.C.Y. Martijn, 's-Gravenhage 1997].
• Maarten(s), -ense, Maerten(s), -ins, Martens(en), Martin(s), -yn, -ijn, -ain, -ein, -eyn, -eijn, -ing, -insen, -insse, Marttin, Mertin, Me(e)rten(s), Meertense, Mertes, -us, Me(e)rt(s), Meerte, Meirt(e), Meets, Martinus(sen), Martinis(sen), Marthunussen, Demart(a)in:  Patr. Lat. HN Martinus. Martein < Fr. Mart(a)in. Martini kan It. maar ook Lat. gen. zijn. 1281 Boidinus Martin, Desselgem (HAES.); 1356 Willelmus dictus Merte = 1358 Willelmus filius Johannis dicti Meerte, St.-Gillis (OSTYN); 1375 Willem Martin= Maertin, Ip. (BEELE); 1510 Jan Mertens = Meertens = 1522 Joannes Martens, Aarts. (MAR.). — Lit.: G. DUJARDIN & J. GOOSSENS, MVN 11967, 27-41, 42-45, 145-181.  [WFB2]
• Martin, Marteijn, Martijn: Patr. Mnl. Martin `Maarten', zie Maartens(e). Maar vooral de vorm Marteijn gaat terug op de Franse vorm Martin. 1496 Oele Martijnsz, Goes (HARTHOORN);1740 Abraham Maryteijn, Aardenburg (VS 1974, 563).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: